Realizar pedido
Seguir comprando

Facturar a:

Por favor, abra una sesión o cree una cuenta.

Iniciar sesión|Nuevo cliente
Vietnam \
X
Urban districtsLocalidades
Ba Đình(14)
1
VN.HI.BD
545
Bình Tân(10)
777
VN.HC.BT
1 442
Bình Thạnh(20)
765
VN.HC.BH
887
Bình Thuỷ(8)
918
VN.CN.BT
637
Cái Răng(7)
919
VN.CN.CR
367
Cẩm Lệ(6)
495
VN.DA.CL
539
Cầu Giấy(8)
5
VN.HI.CG
677
Đống Đa(21)
6
VN.HI.DD
954
Đồ Sơn(7)
308
VN.HP.DS
38
Dương Kinh(6)
309
VN.HP.DK
30
Gò Vấp(16)
764
VN.HC.GV
291
Hà Đông(17)
268
VN.HI.HG
1 080
Hải An(8)
306
VN.HP.HA
106
Hai Bà Trưng(20)
7
VN.HI.HB
920
Hải Châu(13)
492
VN.DA.HC
1 091
Hoàng Mai(14)
8
VN.HI.HM
849
Hoàn Kiếm(18)
2
VN.HI.HK
318
Hồng Bàng(11)
303
VN.HP.HB
432
Kiến An(10)
307
VN.HP.KA
178
Lê Chân(15)
305
VN.HP.LC
748
Liên Chiểu(5)
490
VN.DA.LC
419
Long Biên(14)
4
VN.HI.LB
677
Ngô Quyền(13)
304
VN.HP.NQ
732
Ngũ Hành Sơn(4)
494
VN.DA.NH
395
Ninh Kiều(13)
916
VN.CN.NK
997
Ô Môn(7)
917
VN.CN.OM
114
Phú Nhuận(15)
768
VN.HC.PN
523
Quận 1(10)
760
VN.HC.QA
1 383
Quận 10(15)
771
VN.HC.QJ
1 540
Quận 11(16)
772
VN.HC.QK
1 412
Quận 12(11)
761
VN.HC.QL
70
Quận 2(11)
769
VN.HC.QB
361
Quận 3(14)
770
VN.HC.QC
900
Quận 4(15)
773
VN.HC.QD
634
Quận 5(15)
774
VN.HC.QE
1 266
Quận 6(14)
775
VN.HC.QF
683
Quận 7(10)
778
VN.HC.QG
236
Quận 8(16)
776
VN.HC.QH
971
Quận 9(13)
763
VN.HC.QI
632
Sơn Trà(7)
493
VN.DA.ST
698
Tân Bình(15)
766
VN.HC.TB
639
Tân Phú(11)
767
VN.HC.TP
528
Tây Hồ(8)
3
VN.HI.TH
376
Thanh Khê(10)
491
VN.DA.TK
803
Thanh Xuân(11)
9
VN.HI.TX
504
Thốt Nốt(9)
923
VN.CN.TN
64
Thủ Đức(12)
762
VN.HC.TD
554
30 240

Vietnam

Tiếng Việt
0

Muestra

Hoja de producto

Basic license

Añadir al carrito - $

Seleccione una licencia|Comparar

$ 69
$ 169
$ 849

Niveles administrativos:

1.
Regions8
2.
Municipalities5
Provinces58
3.
Provincial cities40
District towns49
Urban districts47
Districts564
4.
Wards1 415
Commune towns625
Communes9 145

Contenido de archivos:

Regiones administrativas205 722
Places / Postcodes10 003 663
Negocio & y admin.245 330

Referencia de Códigos:

ISO
ISO 3166-1-2
STAT
Estadística Nacional
FIPS
Códigos geopolíticos NGA
HASC
Códigos jerárquicos

Paquetes relacionados:

Asia
Todos los países

Última actualización:

Rev. VN / 12-07-2017
Datos de la muestra
X
Places
Belgium

No results found.