Realizar pedido
Seguir comprando

Facturar a:

Por favor, abra una sesión o cree una cuenta.

Iniciar sesión|Nuevo cliente
Vietnam \
X
DistrictsLocalidades
A Lưới(21)
481
VN.TT.AL
134
An Biên(9)
908
VN.KG.AB
74
An Dương(16)
312
VN.HP.AD
109
Anh Sơn(21)
424
VN.NA.AS
246
An Lão(10)
542
VN.BD.AL
61
An Lão(17)
313
VN.HP.AL
98
An Minh(11)
909
VN.KG.AM
74
An Nhơn(15)
549
VN.BD.AN
113
An Phú(14)
886
VN.AG.AP
64
Ân Thi(21)
329
VN.HY.AT
144
Ba Bể(16)
61
VN.BK.BB
200
Bác Ái(9)
584
VN.NT.BA
39
Bắc Bình(18)
596
VN.BU.BB
141
Bắc Hà(21)
85
VN.LO.BH
226
Ba Chẽ(8)
202
VN.QN.BC
118
Bạch Long Vĩ
318
VN.HP.BL
4
Bạch Thông(17)
63
VN.BK.BT
155
Bắc Mê(13)
31
VN.HG.BM
120
Bắc Quang(23)
34
VN.HG.BQ
209
Bắc Sơn(20)
185
VN.LS.BS
224
Bắc Tân Uyên(10)
-
VN.BI.BT
69
Bắc Trà My(13)
515
VN.QM.BT
77
Bắc Yên(16)
121
VN.SL.BY
146
Bảo Lạc(17)
43
VN.CB.BC
258
Bảo Lâm(14)
42
VN.CB.BM
234
Bảo Lâm(14)
680
VN.LD.BM
121
Bảo Thắng(15)
86
VN.LO.BT
258
Bảo Yên(18)
87
VN.LO.BY
304
Bá Thước(23)
386
VN.TH.BT
221
Ba Tơ(20)
535
VN.QG.BT
110
Ba Tri(24)
836
VN.BR.BA
115
Bát Xát(23)
82
VN.LO.BX
241
Bàu Bàng(7)
-
VN.BI.BB
44
Ba Vì(31)
271
VN.HI.BV
198
Bến Cát(8)
721
VN.BI.BC
108
Bến Cầu(9)
711
VN.TN.BC
40
Bến Lức(15)
803
VN.LA.BL
101
Bình Chánh(16)
785
VN.HC.BC
144
Bình Đại(20)
835
VN.BR.BD
93
Bình Gia(20)
181
VN.LS.BG
183
Bình Giang(18)
296
VN.HD.BG
101
Bình Liêu(8)
198
VN.QN.BL
104
Bình Long(6)
694
VN.BP.BL
59
Bình Lục(21)
352
VN.HM.BL
257
Bình Minh(6)
861
VN.VL.BM
63
Bình Sơn(25)
524
VN.QG.BS
101
Bình Tân(11)
863
VN.VL.BT
84
Bình Xuyên(13)
249
VN.VC.BX
121
Bố Trạch(30)
455
VN.QB.BT
269
Bù Đăng(16)
696
VN.BP.BD
122
Mostrar el siguiente...


Vietnam

Tiếng Việt
0

Muestra

Hoja de producto

Basic license

Añadir al carrito - $

Seleccione una licencia|Comparar

$ 69
$ 169
$ 849

Niveles administrativos:

1.
Regions8
2.
Municipalities5
Provinces58
3.
Provincial cities40
District towns49
Urban districts47
Districts564
4.
Wards1 415
Commune towns625
Communes9 145

Contenido de archivos:

Regiones administrativas205 722
Places / Postcodes10 003 663
Negocio & y admin.245 330

Referencia de Códigos:

ISO
ISO 3166-1-2
STAT
Estadística Nacional
FIPS
Códigos geopolíticos NGA
HASC
Códigos jerárquicos

Paquetes relacionados:

Asia
Todos los países

Última actualización:

Rev. VN / 12-07-2017
Datos de la muestra
X
Places
Belgium

No results found.